Niektóre działania proceduralne nie mogą się obyć bez wrażliwości na czynnik ludzki - dotyczy to w szczególności spraw rozwodowych, w których uczestniczą nie tylko małżonkowie, ale również ich dzieci. Adwokat z warszawskiej kancelarii podejmie się prowadzenia takiej sprawy (począwszy od przygotowania pozwu).

 

Do kompetencji pracowników kancelarii należy prowadzenie egzekucji świadczeń oraz organizacja sprzedaży przedmiotów długu. Licytacje komornicze ruchomości dopuszczają udział każdego, kto wniósł uprzednio rękojmię. Informacje o terminie aukcji, miejscu oraz cenie wywołania podawane są do wiadomości publicznej poprzez treści zawarte w sieci.

 

Działamy w Warszawie, Łodzi i Radomiu.Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego. Adwokat poprowadzi sprawy rozwodowe bez orzekania o winie oraz z orzekaniem o winie. Udzielamy porad prawnych w formie ustnej i pisemnej. Przygotowujemy dokumentację, sporządzamy opinie i reprezentujemy przed sądami i organami administracyjnymi.

 

Kancelaria z siedzibą w Londynie oferuje swoje usługi pomocy oraz doradztwa. Jako prawnik w UK, jesteśmy na wszystkie wezwania naszych rodaków w Wielkiej Brytanii i nie tylko. Nasze specjalizacje to dział pracy, dział cywilny, dział przepisów Unii Europejskiej, dział administracyjny oraz dział rodzinny.